Společnost OKD odeslala na MŽP ČR dokumentaci EIA k prodloužení těžby v Závodě Důl Karviná. Úspěch projektu má pro firmu klíčový význam

21.8.2014

Karviná (20. srpna 2014) – Společnost OKD odeslala na Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí u svého záměru rozšířit a prodloužit dobývání v Závodě Důl Karviná, lokalitě ČSA. Těžaři přikládají tomuto rozvojovému projektu klíčový význam pro udržení zaměstnanosti na Karvinsku a další budoucnost firmy. Nyní bude mít veřejnost možnost se procesu zúčastnit a předkládat své připomínky k předložené dokumentaci.

Těžba Závodu Důl Karviná v nových lokalitách by měla začít podle předpokladu nejdříve v roce 2016. Společnost OKD nyní předložila ministerstvu životního prostředí oproti svému původnímu (maximalistickému) záměru podanému v březnu 2012 redukovanou variantu rozšíření těžby. Firma od počátku posuzovala několik variant rozšíření dobývání a po zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozhodla o té, která neohrozí průmyslovou zónu Karviná-Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků zahrnutou v systému NATURA 2000.
V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti. „S výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou naším záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Dokumentace se musela vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby. „U relevantních připomínek byly připraveny návrhy řešení. Přikládáme projektu velký význam, protože jeho úspěch je pro pokračování těžby v Závodě Důl Karviná nezbytným předpokladem. Jen v tomto případě budeme moci dávat v dole dále práci tisícovkám lidí, z nichž valná většina bydlí na Karvinsku. Projekt nám otevírá možnost prodloužit životnost černouhelného hornictví u nás a i v budoucnu zaměstnávat velké množství lidí v kraji dlouhodobě postiženém relativně vysokou strukturální nezaměstnaností. A to i v období, které je pro černouhelný průmysl na celém světě mimořádně náročné,“ dodává Hadrava.

Podle platné legislativy bude mít nyní kdokoliv 30 dnů na to, aby se k dokumentaci, která bude vyvěšena na úředních deskách úřadů a na internetových stránkách www.cenia.cz, vyjádřil a podal své připomínky. Ty se pak vypořádávají v rámci posudku, který je zpracován expertem jmenovaným MŽP ČR, následuje veřejné projednání a stanovisko ministerstva.

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

Telefon: 596 262 086 Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz 

Zpět

 

Fotografie

Lokalita Orlová-Výhoda - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA