Mapa oblasti

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru.

OKD v současné době aktivně těží v pěti dolech:

Mapa oblasti: OKD a Důl Frenštát

 1. Důl Karviná, závod ČSA
  • Důl Karviná, závod ČSA

   Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 2008. Sídlo se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy.

   Závod ČSA je situován ve dvou dobývacích prostorech – DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.

 2. Důl Karviná, závod Lazy
  • Důl Karviná, závod Lazy

   Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor závodu Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná.

 3. Důl ČSM
  • Důl ČSM

   Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Organizačně je členěn na dva těžební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih.

 4. Důl Darkov
  • Důl Darkov

   Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný těžební komplex v České republice. Důl zahrnuje tři samostatné dobývací prostory – Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. Součásti dolu Darkov jsou dva závody – Darkov a 9. květen.

 5. Důl Paskov
  • Důl Paskov

   Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje převážně kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti důl Paskov tvoří pouze závod Staříč. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru.

 6. Důl Frenštát
  • konzervační režim
 

Fotografie

Lokalita Orlová-Výhoda - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA